محصولات مورد تأیید سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران به عنوان چشم و متولی ایمنی شهر، با توجه به رشد حریق و حوادث همه تلاش و سعی خود را معطوف به رعایت نکات ایمنی در معماري، ساختار و دسترسی کاربري هاي جدید و موجود شهري نموده و امیدوار است با همکاري تمامی نهادهاي ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان، سازمان ملی استاندارد، شهرداري تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، شاهد توسعه روز افزون ایمنی شهري به ویژه در بخش سازه هاي شهري باشیم.


دود در آتش سوزی‌ها

دود در آتش سوزی‌ها قدرت دید را کاهش داده و منجر به افزایش تلفات می شود. طبق آمار حوادث آتش سوزي، دود از شعله، حرارت و آوار کشنده تر است. از اینرو نصب تجهیزات کنترل و تخلیه دود، تاثیر بسیاري در ایمنی ساختمان ها در برابر حریق دارد. این سامانه ها با کاهش غلظت دود و گازهاي سمی حاصل از حریق در محیط، آسیب هاي ناشی از خفگی در اثر دود را کاهش داده و همچنین شرایط مناسب تري براي عملیات نیروهاي امدادي و آتش نشانی فراهم می نماید.


ضوابط سامانه هاي تهویه

ضوابط سامانه هاي تهویه تخلیه و کنترل دود، مربوط به کلیه دستگاه ها، تجهیزات و تمهیداتی است که جهت تخلیه و یا کنترل دود ناشی از حریق و یا تهویه یک فضا به گونه اي که شرایط هواي آن براي تنفس انسان مخاطره آمیز نباشد، می باشد. سیستم های تخلیه دود سامانه اي متشکل از فن هاي تخلیه، هواي تازه، کانال، دریچه، جت فن، دمپر، کنترل آلات و غیره است که به منظور تخلیه و یا کنترل دود و محصولات ناشی از حریق طراحی می شود.

سامانه هاي کنترل دود به شکل هاي متفاوتی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند ولی اصول و اهداف اولیه آنها معمولاً یکسان است. اهم این اهداف به شرح ذیل است:

• عاري نگاه داشتن مسیرهاي فرار از دود

• کمک به نیروهاي آتش نشانی با ایجاد یک مسیر بدون دود

• ایجاد تأخیر و یا جلوگیري از پدیده گرگرفتگی یکپارچه و گسترش کامل حریق

• کاهش آسیب ناشی از حریق اجزاي سازه در زمان حریق

• کاهش آسیب ناشی از دود، حرارت و گازهاي سمی ناشی از حریق


در این راستا و در جهت تخلیه گازهای ناشی از آتش سوزی و دود خودروها، شرکت تهویه تأسیسات مکش و دهش به عنوان نماینده رسمی شرکت های Pitsan ترکیه، BVN ترکیه و Hungaro مجارستان، تأییدیه رسمی واردات و فروش محصولات F300 این شرکت ها شامل اسموک فن های سانتریفیوژ و آکسیال و جت فن ها را از سازمان آتش نشانی کشور کسب نموده است. لیست مقابل، دستگاه های تولیدی و وارداتی شرکت تهویه تأسیسات مکش و دهش که مورد تأیید آتش نشانی کشور بوده و در وندور لیست این سازمان قرار گرفته است را نشان می دهد.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

ورود اعضا
قبلا در مکش و دهش ثبت نام نکرده ایید؟ثبت نام .
لطفا صبر کنید
ثبت نام