تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD برای پروژه هتل لوتوس

در تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD باید توجه داشت که ما به دنبال این هستیم که از روش CFD برای مدلسازی جریان سیال جهت بهینه سازی ظرفیت و محل قرارگیری جت فن ها استفاده کنیم.


با استفاده از CFD می توان پس از مدل کردن محیط پارکینگ در نرم افزار و مدل کردن محل ها و مقادیر جریان هوای ورودی ، جریان هوای خروجی، جت فن ها ، منابع تولیدکننده مونوکسید کربن یا حریق در نقاط دلخواه به بررسی رفتار مونوکسید کربن یا دود بر اساس سناریوهای تعریف شده برای عملکرد سیستم تهویه پارکینگ پرداخت، و به این ترتیب پیش از اجرا از عملکرد سیستم تعریف شده اطلاع یافت و در صورت لزوم تغییرات مورد نیاز در طرح پیشنهادی انجام شود.

در ادامه مواردی از نتایج به دست امده برای تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD مربوط به پارکینگ پروژه هتل لوتوس که توسط این شرکت انجام شده جهت نمونه ارائه می گردد. همانطور که در تصاویر مشخص است محاسبات دقیق کانتور های سر عت، فشار، دبی حجمی و جرمی، جهت خطوط جریان و تمامی پارامتر ها در کلیه مقاطع از طریق مدلسازی CFD به دست می آید، که این موارد در بررسی جریان هوا در پارکینگ به ما کمک می کند.برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD _ توسط کارشناسان فنی شرکت مکش و دهش
تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD _ توسط کارشناسان فنی شرکت مکش و دهش

در تخلیه هوای پارکینگ و طراحی و شبیه سازی CFD آنالیز خروجی های این شبیه سازی به طراحان کمک میکند تا طرح اولیه خود را مورد بررسی قرار داده و نقاط بحرانی را شناسایی و درصدد بهبود این نواحی برآیند.

مشاهده بیشتر
ورود اعضا
قبلا در مکش و دهش ثبت نام نکرده ایید؟ثبت نام .
لطفا صبر کنید
ثبت نام