تهویه مکانیکی پارکینک با استفاده از جت فن

معمولی ترین نوع تهویه پارکینگ ها روش کانالی است که در آن با استفاده از کانال کشی فضای پارکینگ و نصب دریچه های هوا، هوای تازه به پارکینگ دمیده شده و هوای آلوده محیط پارکینگ از طریق کانال کشی مجزا به اگزاست فن های اصلی و از آنجا به محیط خارج از پارکینگ هدایت می شود.بر اساس ضوابط آتشنشانی سامانه تهویه مکانیکی باید از سایر سامانه های تاسیساتی ساختمان مستقل باشد.سامانه تهویه به روش جت فن

همانند سامانه کانالی دارای فن های اصلی تخلیه یا تزریق هوای تازه بوده و در آن به جای کانال کشی هر طبقه از پارکینگ، از جت فن های سقفی جهت انتقال هوا در تراز افقی هر طبقه از پارکینگ استفاده می شود.

همانند تهویه کانالی جهت تخلیه گاز اگزوز خودروها و کاهش غلظت آلاینده های محیط ، حداقل 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای تمامی طبقات پارکینگ در شرایط عادی و جهت تخلیه دود و محصولات حریق ، حداقل 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای یک طبقه پارکینگ در نظر گرفته شود.همچنین مقدار هوای جبرانی در هر دو روش کانالی و جت فن 50-75 % هوای تخلیه بوده و فشار پارکینگ باید همواره منفی باشد.

همانطور که گفته شد قوانین میزان هوای ورودی و میزان هوای خروجی در هر دو روش یکسان است تنها ، انتقال هوا در طبقات است که می تواند با کانال یا جت فن انجام شود.

سیستم کانال کشی دارای محدودیت هایی در مسیر اجرا با توجه به وجود تیرها و لوله کشی در سقف و ... می باشد که این محدودیت ها در سیستم جت فن نیست. از طرفی جت فن ها با پوشش دهی مناسب از تشکیل نقاط مرده در پارکینگ جلوگیری کرده و این امر با تحلیل های عملی و تحلیل CFD قابل اثبات است. در استفاده از جت فن هوای کل فضای پارکینگ به جریان در می آید که این خود یک برتری مهم است. زیبایی محیط پارکینگ، نصب سریعتر، جلوگیری از محدودیت های ارتفاع سقف پارکینگ نیز از مزایای استفاده از جت فن در مقایسه با سیستم کانال کشی می باشد.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

ورود اعضا
قبلا در مکش و دهش ثبت نام نکرده ایید؟ثبت نام .
لطفا صبر کنید
ثبت نام