تست ضخامت سنجی رنگ طبق استاندارد ASTMD 1186

این تست رنگ در محیط آزمایشگاه ، ابعاد قطعه 75mm×15mm و حداقل در سه نقطه و درمحیط کارگاه ، ابعاد قطعه در سطح یک متر مربع رنگ شده ، و حداقل در 10 تا 15 نقطه که این نقاط حداقل ، 20 سانتیمتر با یکدیگر فاصله داشته باشند و از طریق Paint Thickness .


تست چسبندگی رنگ هواکش

ساده ترین نوع تست ، با ناخن دست صورت میگیرد .

با روش TAPE و طبق استانداردASTMDF 3359

رنگ با ضخامت 125 MICRON و یا بیشترX-CUT

رنگ با ضخامت 125 MICRON و یا کمترCROSS-CUT

روشX-CUT : در زاویه کوچکتر و بین دو خط با زاویه 30 الی 40 درجه ، و طول خراشها درحدود 40 میلیمترروش CROSS-CUT : اگر ضخامت DFTمابين0 ~ 50 micron باشد با ابزار CROSS CUT ، كه فاصله تيغه ها يك ميليمتر باشد، دو سري خراش عمود بر یکدیگر وچنانچه DFTمابین50 ~ 125 micron باشد با ابزار CROSS CUT، كه فاصله تيغه ها دو ميليمتر باشد، دو سري خراش عمود بر یکدیگر ايجاد کرده و تمامي طول خراش ها حدود20 mm باشد.روش پاشش رنگ و آستر: AIR SPRAY میباشد و در صورت نیاز به موارد دیگر و نوع رنگ مناسب برای کارکرد دستگاه در محیط کاربردی ، بایستی توسط خریدار در زمان ثبت سفارش اعلام گردد .

–تست ضربه :در کارخانه مکش دهش به فواصل 20-50-100 سانتيمتر بر روی قطعه رنگ شده ضربه وارد میشود .

به منظور افزایش چسبندگی رنگ و ایجاد پوشش مناسب بر روی سطوح فلز، ضروریست قطعات فلزی بعد از ساخت و قبل از رنگ آمیزی مراحل سه گانه چربی زدایی، زنگ زدایی، فسفاته کاری و سپس خشک کردن را سپری نمایند.

کلیه تولیدات این شرکت با پوشش رنگ کوره ای ( طوسی – نارنجی ) با REAL 7032-2009 تولید و عرضه میشود .

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

ورود اعضا
قبلا در مکش و دهش ثبت نام نکرده ایید؟ثبت نام .
لطفا صبر کنید
ثبت نام