تخلیه هوای پارکینگ باید توسط اگزاست فن پارکینگ F300 انجام شود، که بر اساس ضوابط آتش نشانی اگزاست فن پارکینگ F300 باید در دمای 300 درجه سانتیگراد حداقل به مدت 1 ساعت کارایی داشته باشد. میزان دبی اگزاست فن باید به گونه ای باشد که جهت تخلیه آلاینده های خودرو ها مقدار حداقل 6 بار تعویض هوا در ساعت برای تمامی طبقات پارکینگ و مقدار 10 بار تعویض هوا در ساعت را برای یک طبقه پارکینگ فراهم کند.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

اگزاست فن پارکینگ F300

اگزاست فن پارکینگ F300

اگزاست فن ها باید به گونه ای طراحی شوند که در هر قسمت ( هر شفت) حداقل دو فن موجود باشد به گونه ای که درصورت از کار افتادن یکی از فن ها ظرفیت فن های باقیمانده، از 50 % ظرفیت مورد نیاز کمتر نشود.

مشاهده بیشتر
ورود اعضا
قبلا در مکش و دهش ثبت نام نکرده ایید؟ثبت نام .
لطفا صبر کنید
ثبت نام