مثال برای انتخاب اگزاست فن بر اساس محنی عملکرد

مثال: اگزاست فن مناسب برای تهویه هوا به مقدار 13000 متر مکعب در ساعت و با فشار کل 700 پاسکال را در دمای کارکرد استاندارد بر اساس منحنی کاری تعیین نمایید:

با مراجعه به منحنی های موجود اگزاست فن مدل TB71 گزینه مورد نظر می باشد.

بنابراین فشار دینامیک بر روی منحنی کارکرد Pd = 50 Pa و در نتیجه فشار استاتیک آن برابر است با

Ps = PT – Pd = (Ps=700 - 50 = 650 Pa)

با مشاهده منحنی کارکرد، سرعت چرخش پروانه در نقطه کاری برابر است با 980 دور بر دقیقه دور بر دقیقه و راندمان آن �/5و شدت دسیبل صدا 81 می باشد.برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

ورود اعضا
قبلا در مکش و دهش ثبت نام نکرده ایید؟ثبت نام .
لطفا صبر کنید
ثبت نام