محصولات این برند

هواکش پلاگ فن

هواکش پلاگ فن

3
مشاهده بیشتر
جت فن تونلی

جت فن تونلی

2
مشاهده بیشتر
هواکش سانتریفوژ سقفی ( پشت بامی )

هواکش سانتریفوژ سقفی ( پشت بامی )

1
مشاهده بیشتر
هواکش سانتریفوژ بین کانالی

هواکش سانتریفوژ بین کانالی

مشاهده بیشتر
هواکش آکسیال کانالی

هواکش آکسیال کانالی

مشاهده بیشتر
هواکش آکسیال دیواری

هواکش آکسیال دیواری

مشاهده بیشتر
فن فشار قوی

فن فشار قوی

مشاهده بیشتر
هواکش سانتریفوژ فوروارد ( ساپلای فن )

هواکش سانتریفوژ فوروارد ( ساپلای فن )

مشاهده بیشتر
هواکش آکسیال سقفی

هواکش آکسیال سقفی

مشاهده بیشتر
برج خنک کننده مکعبی

برج خنک کننده مکعبی

مشاهده بیشتر
اسموک فن هانگارو

اسموک فن هانگارو

مشاهده بیشتر
جت فن آکسیال هانگارو

جت فن آکسیال هانگارو

مشاهده بیشتر
فن کویل

فن کویل

مشاهده بیشتر
جت فن آکسیال BVN ترکیه

جت فن آکسیال BVN ترکیه

مشاهده بیشتر
جت فن آکسیال PITSAN ترکیه

جت فن آکسیال PITSAN ترکیه

مشاهده بیشتر
اسموک فن PITSAN

اسموک فن PITSAN

4
مشاهده بیشتر
جت فن کتابی (سانتریفیوژ ) برند PITSAN ترکیه

جت فن کتابی (سانتریفیوژ ) برند PITSAN ترکیه

مشاهده بیشتر
جت فن (تولید داخل)

جت فن (تولید داخل)

مشاهده بیشتر
جت فن تونلی

جت فن تونلی

مشاهده بیشتر
جت فن کتابی (سانتریفیوژ) BVN ترکیه

جت فن کتابی (سانتریفیوژ) BVN ترکیه

مشاهده بیشتر

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید