پروانه روتورگردان

پروانه سانتریفیوژ روتورگردان که دارای پره های از نوع بکوارد می باشد و با توجه به نیاز مشتری قابل استفاده در فن های سانتریفیوژ بکوارد و فن های سقفی (قارچی) می باشد. موتور این فن ها دارای توان پایین بوده و بیشتر برای جریان ها و افت فشارهای کم مناسب می باشد.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط