پرده دودبند

به منظور کنترل دود در پارکینگ های بزرگ و همچنین ساختمان های صنعتی و تجاری از پرده های دودبند استفاده می شود ، این پرده ها در سقف به صورت مخفی نصب می شوند و در مواقع لازم تا ارتفاع یک متر الی یک متر و ده سانتی متر پایین آمده و با توجه به طراحی سیستم و با توجه به فضایی که نیاز به زون بندی و یا هدایت دود طبق طرح پیش بینی شده داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. پرده های دودبند راه حل مناسبی است برای هدایت صحیح دود طبق طرح و خواسته مهندسین طراح تا با کمک سیستم تخلیه دود، دود به نحو احسن در کوتاهترین بازه زمانی خارج شود.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط