هواکش پشت بامی

هواکش پشت بامی یکی از پرکاربرد ترین نوع هواکش ها در پروژه های مسکونی ، بیمارستانی ، تجاری و اداری می باشد این نوع هواکش تنها برای اگزاست کاربرد دارند . دامنه کاربرد هواکش های پشت بامی معمولا در دبی های پایین ( معمولا زیر 8000 CFM ) و افت فشار پایین ( معمولا زیر 0.6 inwg ) کاربرد دارند. هواکش پشت بامی به صورت مستقیم روی کانال نصب می گردند و بسته به نوع انتقال جریان به دونوع کلی هواکش پشت بامی سانتریفوژ و هواکش پشت بامی آکسیال تقسیم می شوند.