هواساز ، ایرواشر مکش و دهش

هدف از ساخت هواساز و ایرواشر تامین هوای مطبوع و سالم با دما و رطوبت مناسب می باشد. تفاوت هواساز و ایرواشر در نحوه عملکرد آن ها می باشد. سیستم هواساز با استفاده از کویل های سرمایش و گرمایشی بوده و نیاز به آب سرد ، به وسیله چیلر ( جذبی – آبی ) و آب گرم ( به وسیله بویلر ) تامین می گردد. کلیه دستگاهها دارای فنهای سانتریفوژ از نوع بکوارد ، فوروارد و پلاگ فن استفاده میشود . ایرواشر بیشتر برای محیط های خشک کاربری داشته و سرمایش و گرمایش به واسطه افشانک های آب تامین می گردد.

که از آن در اغلب صنایع مختلف کشور کارایی و استفاده میشود .

بمنظور کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی این شرکت www.mackesh-dahesh.ir مراجعه فرمائید .

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید