هدف از طراحی سیستم تخلیه دود پارکینگ F300

بر اساس استاندارد BS7346-7 به عنوان یکی از مراجع اصلی در بحث تهویه پارکینگ ها سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 به سه هدف اصلی در یک ساختمان اجرا می گردد:

1- برای کمک به آتشنشان برای از بین بردن دود ناشی از حریق در حین آتش سوزی و پس از مهار آتش

با استفاده از تهویه مناسب در حین آتش سوزی و پس از مهار آتش به دنبال این هستیم که به آتشنشان در تخلیه سریعتر دود و به طبع آن مهار سریعتر آتش کمک کنیم. تهویه مناسب علاوه بر کاهش غلظت دود باعث جلوگیری از افزایش شدید گرما در محوطه پارکینگ نیز می گردد.

2- جهت کمک به آتشنشان برای رسیدن به بن آتش از طریق ایجاد مسیری عاری از دود

با استفاده از سیستم تهویه مناسب می توان به آتشنشان کمک کرد که هرچه سریعتر و امن تر به بن آتش دسترسی یابد. این امر با توجه به اینکه دود، خارج شده و دید بهتری فراهم می شود همچنین با خروج دود از میزان گرما در پارکینگ نیز کاسته می شود و در نظر گرفتن این نکته که با خروج دود می توان مسیری عاری از دود برای حرکت آتشنشانان فراهم کرد به وجود می آید.

3- فراهم کردن مسیر فرار ساکنین از محوطه پارکینگ

همانطور که در مورد دوم نیز بیان شد با تهویه مناسب می توان مسیری عاری از دود ایجاد کرد که این مسیر علاوه بر کمک به آتشنشان میتواند به ساکنین برای فرار از محل خطر کمک کند.

البته باید توجه داشت که در مراحل اولیه آتشسوزی شروع به کار اتوماتیک سیستم تخلیه دود پارکینگ F300 با بر هم زدن لایه های دود ممکن است باعث ایجاد مزاحمت در فرار ساکنین از محل حریق شود به همین منظور باید از تاخیر مناسب در شروع به کار سیستم و سیستم هشداردهنده و همچنین سیستم کنترل دستی برای استفاده آتشنشانان استفاده کرد.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط