مقررات ملی ساختمان

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

اگزاست فن پارکینگ F300
اگزاست فن پارکینگ F300

اگزاست فن ها باید به گونه ای طراحی شوند که در هر قسمت ( هر شفت) حداقل دو فن موجود باشد به گونه ای که درصورت از کار افتادن یکی از فن ها ظرفیت فن های باقیمانده، از 50 % ظرفیت مورد نیاز کمتر نشود.

مشاهده بیشتر