مقایسه عملکرد سیستم تهویه طبیعی با تهویه مکانیکی

نیروهای طبیعی همانند باد و یا نیروی شناوری حرارتی به علت اختلاف چگالی هوای در فضای داخل و بیرون ، هوای بیرونی را از طریق پنجره ها، درب ها، نورگیرها به داخل و همچنین هوای داخلی را به خارج از ساختمان هدایت می نمایند .

میزان استفاده از هواکش ها با جریان طبیعی هوا بستگی به آب و هوا، نقشه ساختمان دارد ، و بیشترین انتقال و جابه جایی طبیعی هوادر زمانی صورت میگیرد که بطور مثال پنجره ها در2 طرف محل مورد نظر باز باشد تا عملکرد مناسبی داشته باشد .

و عمده ترین مشکل اصلی در سیستم تهویه هواکش های طبیعی بستن پنجره ها در زمان شب و هوای سرد و همچنین بدلیل اینکه عملکرد این نوع فنها دقیقا به جریان مستقیم وزش باد تاثیر دارد ، نمیتواند راندمان مفیدی داشته و بر روی کانال هم بعلت عدم تامین افت فشار استاتیکی و یا ظرفیت هوادهی و اگزاست مورد نظر ، استفاده نمیشود و بیشتر در فضای بام سوله ها استفاده میشود .

بهمین منظور اسفاده از سیستم های تهویه مکانیکی یا هواکش های صنعتی مکش و دهش را جایگزین بسیار مناسبی دانسته و پیشنهاد مینمائیم .

تهویه مکانیکی یا هواکش های صنعتی می توانند به طور مستقیم در پنجره ها یا دیوار ها، یا غیر مستقیم از طریق کانال هوای ورودی یا خروجی هوا نصب و تعبیه گردند. هواکش های صنعتی را میتوانیم به طور کامل و بصورت کنترل شده با سیستم های تهویه مطبوع و فیلتراسیون ترکیب شود و نقش بسزایی در خروج هوا و یا ورود هوای مورد نیاز را دارد .

تهویه مکانیکی و یا هواکش های صنعتی مورد استفاده ، بستگی به نوع آب و هوا داشته ، که در آب و هوای گرم و مرطوب نفوذ هوا باید به حداقل رسیده و همچنین تقطیر را کاهش داده . در این وضعیت سیستم تهویه مکانیکی فشار مثبت ( ساپلای فن که از پروانه های فوروارد ) معمولا استفاده می گردد.

و در اقلیم های سرد برای کاهش تقطیر باید خروج هوا از ساختمان به حداقل برسد، در این وضعیت باید تهویه با فشار منفی ( اگزاست فن که از پروانه بکوارد ) استفاده گردد.

برای مکان و یا محل تولید آلاینده مانند حمام، توالت یا آشپزخانه اغلب از تهویه با فشار منفی ( اگزاست فن ) استفاده میگردد.

لذا در زمان تأمین میزان جریان هوای مورد نیاز یا فشار مثبت ( فن ساانتریفوژ فوروارد و یا کانالی آکسیال ) و تخلیه هوا یا فشار منفی از ( فن سانتریفوژ بکوارد و ... ) استفاده میگردد.

فنهای صنعتی را میتوانید از نرم افزار انحصاری مکش و دهش استفاده نموده تا کلیه موارد مورد نظر را بررسی و بعد بهترین گزینه انتخاب شود ( در این نرم افزار امکان تعیین ظزفیت هوادهی ، افت فشار ، تعیین کانال ، سرعت خروجی ، دسیبل صدا ، راندمان ، قدرت توان الکتروموتور واقعی و .... ) را بدست آورید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت مراجعه شود . www.mackesh-dahesh.ir

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط