هواکش صنعتی

سیستم های تهویه صنعتی معمولا برای هودها، کانال ها برای انتقال هوای آلوده، فیلترها، فن ها برای آگزاست و هوای تازه در نظر گرفته شده اند. در واقع هواکش صنعتی دستگاهی است که قابلیت جابه جایی هوا یا هوای آلوده به گاز و دود را دارا می باشد. دو طبقه بندی گسترده برای سیستم های انتقال هوا وجود دارد: تهویه اگزاست محلی و تهویه عمومی

سیستم های تهویه اگزاست محلی هوای آلوده را از تقطه تولید حذف می کنند.سیستم های اگزاست محلی برای فرایندهایی که مقدار زیادی گرد و غبار، مواد شیمیایی مضر یا قابل اشتعال تولید می کنند استفاده می شود. سیستم های تهویه عمومی برای تامین مقدار زیادی هوای تازه برای حفظ غلظت آلاینده ها در یک منطقه در زیر محدوده توصیه شده به کار می روند. انواع هواکش صنعتی شامل محوری و گریز از مرکز می باشند. هواکش های صنعتی محوری خود به انواع سقفی ، دیواری و کانالی طبقه بندی می شوند و هواکش صنعتی گریز از مرکز به گروه های هواکش صنعتی خم به عقب و خم به جلو ، یک طرفه و دو طرفه تقسیم می شوند.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید