مزایای فن کابیندار

در سسیتم هواکش های سانتریفوژ از نظر نوع پروانه به 2 صورت فوروارد و بکوارد تقسیم می شوند. این 2 دسته از نظر سیستم ظاهری به 2 نوع فن کابیندار و فن های بدون کابین تقسیم بندی می شوند که هرکدام مزایا و معایب خود را دارا هستند.

.مزایا و معایب این دو نوع را در زیر می بینیم:

1- فن کابیندار نسبت به فن بدون کابین ظاهری شکیل تر و زیباتری دارد.

2- فن کابیندار به دلیل آنکه امکان استفاده از عایق صدا در دیواره های بدنه را دارد از صدای کمتری برخوردار است.

3- به فن کابیندار با اندکی تغییر در دهنه ورودی و خروجی اتاقک کابین می توان برای استفاده از فیلتر مناسب کرد.

4- فن کابیندار با استفاده از عایق های مناسب می تواند مقاومت در برابر نفوذ آب بیشتری را بدهد.

معایب فن کابیندار:

تنها موردی که می توان از معایب این نوع فن ها نام برد قیمت بالاتر آن نسبت به فن های بدون کابین است.

لیست های مرتبط

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

ثبت نظر