طریقه محاسبه دبی حجمی و افت فشار هواکش ها

ابتدا حجم فضای مورد نیاز (طول × عرض × ارتفاع) فضایی که باید با هواکش تهویه شود را محاسبه و با در نظر گرفتن استاندارد ضریب تعویض هوا، هوادهی مورد نظر را به دست می آوریم. (Q = m3/h)

افت فشار استاتیک را با توجه به ابعاد و طول کانال، از منحنی مربوطه تعیین می نماییم.

افت فشار استاتیک را با توجه به ابعاد و طول کانال، از منحنی مربوطه تعیین می نماییم.

مثال 1: سالن کارگاهی که میزان حجم مورد نیاز تخلیه هوای آن 8495 متر مکعب در ساعت است، طول کانال تعبیه شده برابر با 35 متر و قطر کانال 20 اینچ می باشد، افت فشار استاتیک آن را بدین صورت به دست می آوریم:نکته : در صورت وجود زانو، سه راه، فیلتر و یا هرگونه موانع در مسیر کانال هواکش می بایست طول معادل آن به طول کل اضافه گردد.

مثال 2: برای سالن کارگاهی با آلودگی زیاد (ریخته گری) با ابعاد (طول 24 متر، عرض 12 متر، ارتفاع 5/5 متر) و با مراجعه به جدول استاندارد ضریب جابجایی هوا برای این نوع فعالیت 15 تا 20 بار در ساعت تعیین گردیده و به صورت زیر ظرفیت هوادهی مورد نیاز برآورد می گردد:و به منظور بالا بردن راندمان، کارآیی بیشتر و همچنین تقسیم بندی از تعداد 5 دستگاه اگزاست فن انتخاب می گردد.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

هواکش
هواکش

انتخاب هواکش باید با توجه به نوع کاری که از هواکش انتظار داریم و منحنی عملکرد آن در شرایط کاری مورد نظر انجام شود.

مشاهده بیشتر