فرم استعلام
فرم خریدار
جدول فنی اگزاست فن ها
نوع فن :
جت فن لوله ای (آکسیال) جت فن کتابی (سانتریفوژ) اسلوک فن چیلر فن کوئل هواساز سانتریفوژ بکوارد سانتریفوژ فوروارد سانتریفوژ کانالی (inline) سانتریفوژ سقفی آکسیال دیواری آکسیال سقفی آکسیال کانالی به تشخیص سازنده
ظرفیت هوادهی:
فشار استاتیکی:
میانگین دمای کارکرد:
نوع انتقال قدرت :
مستقیم فولی تسمه به تشخیص سازنده
حداکثر سرعت خروجی :
تا فشار استاتیکی 0.25inWg 1000FPM تا فشار استاتیکی 1inWg 1500FPM تا فشار استاتیکی 1.5inWg 2000FPM
نوع پروژه :
مسکونی تجاری صنعتی درمانی

لطفا در صورت داشتن فرم استعلام یا نقشه آن را ضمیمه کنید