طراحی سیسستم تخلیه دود پارکینگ F300

طراحی سیستم تخلیه دود در پارکینگ باید به شکل یک بسته کامل با سناریو های وضعیت تخلیه دود و حریق باشد، که از تشخیص دهنده های آلاینده و موقعیت حریق و هشداردهنده ها شروع شده و تا سیستم های کنترل دور ، دمپرها، تابلو برق و فن ها را شامل شود.


تابلو برق باید بتواند بر اساس ورودی از تشخیص دهنده ها و بر اساس سناریوهای تعریف شده، دستور مناسب برای هشداردهنده ها، دمپرهای ورودی و خروجی و همچنین فن ها ارسال کند.

در طراحی سیستم تخلیه دود ابتدا باید سناریوهای مختلف وضعیت آلاینده ها و حریق تعریف شود. تشخیص اینکه در چه وضعیتی هستیم باید بر اساس پردازش اطلاعات ورودی که از طریق سنسورها قابل دستیابی است انجام شود. با بررسی اطلاعات ورودی در تابلو برق فرمان مناسب به سایر قسمت ها برای مقابله با وضعیت تشخیص داده شده بر اساس سناریوهای تعریف شده، فرستاده می شود.

مثلا با تشخیص حریق در یک طبقه (به عنوان نمونه یک سناریو) ابتدا باید سیستم هشدار فعال شود. کلیه دمپرها به گونه ای قرارگیرند که دود ناشی از حریق از هر طبقه به سایر طبقات انتقال پیدا نکرده و اگزاست فن و ساپلای فن با حداکثر دور، کار خروج دود به بیرون و هوای تازه به داخل را انجام دهند و سیستم جت فن ها پس از تاخیر لازم (برای فرار ساکنین از محل) شروع به کار کنند.

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

فن های سانتریفوژ
فن های سانتریفوژ

هواکش های سانتریفوژ معمولا در مواردی که احتیاج به تامین فشار بالا است، استفاده می گردد. هواکش سانتریفوژ دارای یک پروانه است که درون محفظه حلزونی شکل حرکت می کند.

مشاهده بیشتر