شرایط طرح داخل در ساختمان

شرایط طرح داخل در ساختمان های مسکونی به میزان دما و رطوبت و هوای تازه برای رسیدن به شرایط آسایش برای انسان بستگی دارد و در محیط های صنعتی، این دما و رطوبت معمولا به شرایط مطلوب برای محصول تولیدی در آن صنعت مرتبط می باشد ، به گونه ای که به کیفیت محصول لطمه ای وارد نشود . در ساختمان های مسکونی همچنین می بایست توجه داشت که شرایط طرح داخل در بخشهای مختلف ساختمان با توجه به کاربری و شرایط محیطی به صورت تدریجی تغییر کند تا بر روی سلامت افراد تاثیر منفی نداشته باشد. در ذیل شرایط دما و رطوبت مورد نیاز برای فضاهای مختلف آمده است.برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط