سرعت مجاز در کانال هواکش ها

هوارسانی یکی از روش های متداول تامین آسایش در یک محیط است.هوارسانی با هدف های سرد یا گرم کردن هوا، رطوبت گیری و یا رطوبت زنی ، از بین بردن آلودگی هوا و ... انجام می شود. کانال ها یکی از مهمترین اجزای سیستم هوارسانی محسوب می شوند. کانال، محفظه ای برای عبور هوا است، که وظیفه انتقال هوای سرد یا گرم شده رطوبت گیری یا رطوبت زده شده و .. به محیط را برعهده دارد. کانال تهویه مطبوع باید به گونه ای انتخاب شود که مقدار هوادهی مورد نیاز (محاسبه شده ) را تامین کند و سطح مقطع کانال نیز باید به نحوی انتخاب شود که سرعت هوای مناسبی در آن به وجود آید.


در یک دبی مشخص هرچه ابعاد سطح مقطع کانال هواکش کوچکتر شود، سرعت عبور هوا در داخل کانال بیشتر شده و در عوض صدای تولیدی افزایش می یابد، به همین ترتیب با بزرگتر شدن ابعاد کانال هواکش، سرعت عبور هوا در داخل کانال کمتر می شود، که این امر باعث ایجاد مشکل در هوادهی میگردد. بنابر این باید حالت بهینه ای برای سرعت کانال در نظر گرفته شود که سرعت آنقدر کم نباشد که هوادهی با مشکل مواجه شود و همچنین سرعت آنقدر زیاد نباشد که با ایجاد صدای زیاد در کانال باعث بر هم زدن شرایط آسایش ساکنین شود. بدیهی است که این مقدار سرعت و صدا برای آسایش ساکنین بنابر نوع کاربری متفاوت می باشد.مقدار سرعت مجاز در داخل کانال های رفت و برگشت هواکش ها بر حسب fpm بر اساس کاربری ساختمان از جدول زیر بدست می آید:

برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط

هواکش
هواکش

انتخاب هواکش باید با توجه به نوع کاری که از هواکش انتظار داریم و منحنی عملکرد آن در شرایط کاری مورد نظر انجام شود.

مشاهده بیشتر