روش استفاده داکتولاتور برای محاسبه ابعاد کانال هواکش

داکتولاتور یک محاسبه گر دستی می باشد که با داشتن مقدار حجم هوای عبوری از کانال (بر اساس حجم هوای هواکش)و داشتن یکی از سه پارامترمیزان افت فشار در 100 فوت کانال ، ابعاد کانال دوار و یا ابعاد کانال مستطیلی دو پارامتر دیگر را تعیین نمود.

به وسیله داکتولاتور می توان سایز و ابعاد کانال هواکش ، میزان حجم هوای از دست رفته ، سایز معادل کانال دوار و مستطیلی و هم چنین سرعت هوای داخل کانال را تخمین زد.

-افت فشار برحسب اینچ آب(inch water gage) = نوار آبی داخلی

-مقدار حجم هوا برحسب فوت مکعب بر دقیقه(cfm) =نوار آبی و قرمز خارجی

-مقدار سرعت هوا در کانال برحسب فوت بر دقیقه(fpm) =نوار قرمز داخلی

-قطر کانال دوار برحسب اینچ (inch) = پنجره داخلی

-ابعاد کانال مستطیلی برحسب اینچ (inch) = نوار بنفش داخلی و خارجی

مثال: فرضا اگر یک کانال با حجم هوای عبوریcfm 5000 و افت فشار 0.1 اینچ آب در هر 100 فوت با توجه به داکتولاتور خواهیم داشت:

سرعت هوای عبوری از کانال: fpm 1410

قطر کانال دوار:inch 25

ابعاد کانال مستطیلی معادل: 19*29_23*23_42*14برای دریافت خدمات ،مشاوره و هرگونه پرسش و درخواستی درباره محصولات و مقاله های مکش ودهش

با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط