حذف کانال کشی در پارکینگ ها با استفاده از جت فن های پارکینگی

روش متداول در تهویه پارکینگ استفاده از سیستم کانال کشی است. به این ترتیب که با کانال کشی محوطه پارکینگ و نصب دریچه های مناسب جهت مکش و دهش هوا به فضای پارکینگ، خروج هوای آلوده و دمیدن هوای تازه به محوطه پارکینگ انجام می شود.

در روش استفاده از کانال، باید کلیه نقاط پارکینگ با در نظر گرفتن دریچه های متعدد پوشیده شود که از تشکیل نقاط کور که محل تجمع آلاینده های تولیدی از خودرو ها یا دود ناشی از آتشسوزی است جلوگیری شود. پوشش کامل پارکینگ مستلزم کانال کشی های زیاد در طول پارکینگ است که با توجه به محدودیت های ارتفاعی و همچنین تداخل با سیستم پایپینگ و کابل کشی موجود در پارکینگ بسیار مشکل و در مواردی غیر ممکن است.

یکی از راه های حذف کانال کشی در پارکینگ ها استفاده از جت فن های پارکینگی است

که از طریق آن می توان جریان هوایی از سمت دریچه اصلی ساپلای به سمت دریچه اصلی اگزاست اجرا کرد که به وسیله آن از تشکیل نقاط کور جلوگیری شود، در استفاده از جت فن پارکینگی تداخل به مراتب کمتری با سیستم پایپینگ، کابل کشی، تیر های سقف ... داریم و اجرای آن سریعتر و آسان تر است، علاوه بر آن مزیت هایی چون زیبایی بیشتر، محدودیت ارتفاعی کمتر و امکان اتصال به سیستم BMS ساختمان و صرفه جویی در انرژی نیز با جت فن ها قابل دستیابی است.

لیست های مرتبط
ثبت نظر