جت فن F300

بر اساس ضوابط تعریف شده آتشنشانی کلیه جت فن ها باید از نوع فن مقاوم حریق کلاس F300 باشند. جت فن F300 به جت فن منتقل کننده هوا یا گازهای ناشی از حریقی گفته می شود، که حداقل به مدت یک ساعت در برابر حرارت 300 درجه سانتیگراد مقاومت داشته و کارایی خود را حفظ کند. جت فن F300 باید دارای گواهینامه معتبر داخلی یا بین المللی باشد.

لیست های مرتبط