محاسبات سیالاتی (CFD)

برای تهویه و تخلیه هوا در اماکنی مانند پارکینگ ها و تونل ها ، از جت فن ها استفاده می شود.به منظور انتخاب جت فن ها نیاز است که ابتدا محاسبات و شبیه سازی سیالاتی انجام گیرد. ابتدا می بایست میزان هوای مورد نیاز برای تهویه تعیین گردد و سپس با توجه به هندسه محل مورد نظر شبیه سازی سیالاتی و در نتیجه انتخاب جت فن ها انجام گردد. برای انتخاب جت فن ها باید موارد زیر را در نظر گرفت:

1-میزان هوادهی جت فن

2- میزان صدای تولیدی جت فن:

3- کاربری و نحوه استفاده آن

4-ابعاد و جنس بدنه جت فن

5- میزان اختلاف فشار

6-محل نصب دستگاه و شرایط محیطی آن

7- توان، دور موتور و کلاس عایق مورد نظر موتور

لیست های مرتبط

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

ثبت نظر