جت فن پارکینگی

انجام تهویه مناسب به منظور کاهش غلظت ذرات خطرناک موجود در هوا در محوطه های بزرگ مانند پارکینگ ها که دارای منابع آلاینده هوا می باشند بسیار مهم می باشد. در تهویه این اماکن از جت فن های پارکینگی به منظور کنترل جریان هوا و جلوگیری از پراکندگی آلاینده ها استفاده می شود. جت فن ها به دلیل استفاده از پروفیل ویژه در پروانه ها و فرم خاص بدنه ، توانایی رسیدن به سرعت های دورانی بالا و جابه جایی حجم زیادی از هوا در فشار بالا را دارا می باشند. به همین علت زمانی که نیاز به حجم هوادهی بالا در فضای کم مانند پارکینگ ها داریم از جت فن های پارکینگی استفاده می کنیم.طبق استاندارد سازمان آتش نشانی طراحی سیستم های تهویه مطبوع پارکینگ ها باید طبق دستور العمل ((ضوابط مالک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود)) این سازمان انجام گیرد بر اساس این ضوابط باید تمامی جت فن های پارکینگی استفاده شده، در کلاس F300 (توانایی تحمل دمای 300 درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت) باشند.@image

سیستم تهویه مطبوع پارکینگ با جت فن پارکینگیجت فن های پارکینگی از سه بخش اصلی موتور الکتریکی ، پروانه و بدنه تشکیل می شوند:

موتور الکتریکی: موتور ها بخش محرک سیستم جت فن ها هستند و وظیفه ایجاد چرخش پروانه را دارند. توانایی موتور الکتریکی جت فن ها در تحمل بار مداوم ، گرما و شرایط محیطی خاص بسیار حائز اهمیت است.

پروانه: پروانه در جت فن ها وظیفه تامین جریان هوای مورد نیاز را دارند. جنس و فرم مناسب پروفیل استفاده شده برای ساخت پروانه ها در بهبود کارآیی آن بسیار موثر می باشد.

یکی از نکات بسیار مهم در طراحی پروانه جت فن F300 این است که فن باید در دمای 300 درجه سانتیگراد به کار خود حداقل به مدت یک ساعت ادامه دهد که این خود مستلزم این است که مواردی مانند ازدیاد طول پروانه در اثر انبساط طولی در دمای بالا در نظر گرفته شود.

بدنه: بدنه جت فن ها به عنوان شاسی نگهدارنده تجهیزات و همچنین محافظ کلیه قطعات محسوب می شود.در برخی جت فن ها این قابلیت وجود دارد که ورودی و خروجی آن ها قابلیت تغییر زاویه داشته باشد که امکان تهویه مناسب را در شرایط مختلف اقلیمی را مهیا می نماید.جت فن ها با توجه به نحوه عملکرد ، میزان هوادهی و ابعاد از انواع مختلفی تشکیل می شوند که به اختصار به معرفی آن ها می پردازیم:

1-جت فن محوری معمولی(Normal axial jetfan) : عمومی ترین نوع جت فن ها که در اکثر موارد استفاده می شوند جت فن های محوری معمولی می باشندکه شامل بدنه ، موتور و پره ها می باشد. معمولا در پارکینگ هایی که از ارتفاع سقف مناسب برخوردارند استفاده می شود.@image2-جت فن سانتریفیوژ (Centrifugal jetfan): این نوع جت فن ها از نظر ساختاری با جت فن های محوری متفاوت می باشد.در مواردی که ورودی جریان هوا در بخش زیرین آن و خروجی هوای آن در قسمت پیشانی جلویی است از این نوع جت فن ها استفاده می شود. معمولاً در پارکینگ هایی که ارتفاع سقف کمتر دارند مورد استفاده قرار می گیرند.@image

ثبت نظر