انواع جت فن

به منظور استفاده بهینه از فضا و انرژی و هم چنین انجام تهویه مناسب در محیط هایی مانند پارکینگ ها و تونل ها استفاده از جت فن ها توصیه می شود.جت فن ها با توجه به نحوه عملکرد ، میزان هوادهی و ابعاد از انواع مختلفی تشکیل می شوند که به اختصار به معرفی آن ها می پردازیم:

1-جت فن محوری معمولی (Normal axial jetfan) : عمومی ترین نوع جت فن ها که در اکثر موارد استفاده می شوند جت فن های محوری معمولی می باشندکه شامل بدنه ، موتور و پره ها می باشد.این نوع جت فن ها دارای قیمت پایین تری نسبت به سایر مدل ها می باشد.

2-جت فن محوری معکوس شده (Reversible axial jetfan) : این نوع جت فن ها توانایی تغییر جهت جریان هوای مورد نیاز را دارند.از این نوع جت فن ها در موارد خاص در پارکینگ ها ، تونل ها و زیرگذر ها استفاده می شود که دارای قیمت بالاتری نسبت به جت فن های محوری معمولی می باشند.

3-جت فن محوری قابل تنظیم (Banana jetfan) : این جت فن به گونه ای طراحی شده است که می تواند جهت ورودی و خروجی هوا در یک راستا نباشد و در شرایط خاص زاویه لازمه را بین جریان ورودی و خروجی را ایجاد نمود.از این نوع جت فن ها در تونل های با قوس زیاد استفاده می شود.

4-جت فن سانتریفوژ (Centrifugal jetfan): این نوع جت فن ها از نظر ساختاری با جت فن های محوری متفاوت می باشد.در مواردی که ورودی جریان هوا در بخش زیرین آن و خروجی هوای آن در قسمت پیشانی جلویی است از این نوع جت فن ها استفاده می شود.

pic249771310001

مقالات مرتبط

انواع جت فن
انواع جت فن
به منظور استفاده بهینه از فضا و انرژی و هم چنین انجام تهویه مناسب در محیط هایی مانند پارکینگ ها و تونل ها استفاده از جت فن ها توصیه می شود.[(a)|جت فن|/بدنه-جت-فن] ها با توجه به نحوه عملکرد ، میزان هوادهی و ابعاد از انواع مختلفی تشکیل می شوند که به اختصار به معرفی آن ها می پردازیم: