• اخبار
  • افتتاح بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

افتتاح بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

پروژه احداث بیمارستان امام رضا (ع) مشهد روز بیستم اسفند ماه نود و پنج توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی افتتاح و آماده خدمت رسانی به زائرین و مجاورین امام همام گردید.همچنین روز بیستم تیرماه سال نود و شش شرکت درناآوند به عنوان پیمانکار منتخب جشنواره عمران و سلامت معرفی گردید و باعث افتخار شرکت تهویه تاسیسات مکش و دهش میباشد که در این امر مهم همکاری نموده است.
pic275379210001

مقالات مرتبط

افتتاح بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
افتتاح بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
پروژه احداث بیمارستان امام رضا (ع) مشهد روز بیستم اسفند ماه نود و پنج توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی افتتاح و آماده خدمت رسانی به زائرین و مجاورین امام همام گردید.همچنین روز بیستم تیرماه سال نود و شش شرکت درناآوند به عنوان پیمانکار منتخب جشنواره عمران و سلامت معرفی گردید و باعث افتخار شرکت تهویه تاسیسات مکش و دهش میباشد که در این امر مهم همکاری نموده است.