اگزاست فن پارکینگ F300

بر اساس ضوابط آتشنشانی برای ساختمان هایی که تعداد زیرزمین های آنها سه طبقه و بیشتر باشد و یا مساحت هر طبقه از زیرزمین های آن بیش از 500 متر مربع باشد، باید دارای سیستم تهویه پارکینگ باشند. یعنی باید به روش مکانیکی هوای آلوده از سیستم تخلیه و هوای تازه به سیستم دمیده شود.


طراحی اگزاست فن ها


اگزاست فن ها باید به گونه ای طراحی شوند که در هر قسمت ( هر شفت) حداقل دو فن موجود باشد به گونه ای که درصورت از کار افتادن یکی از فن ها ظرفیت فن های باقیمانده، از 50 % ظرفیت مورد نیاز کمتر نشود. ضمنا نحوه برق رسانی و راه اندازی این سامانه ها باید به گونه ای باشد که خرابی یا از کارافتادگی یکی از فن ها، روی عمکرد سایر فن ها تاثیری نداشته باشد.

لیست های مرتبط

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

ثبت نظر