انواع هواکش پشت بامی

هر دو نوع هواکش پشت بامی دارای یک عدد کلاهک بر روی دستگاه هستند. هواکش پشت بامی سانتریفوژ نسبت به هواکش پشت بامی آکسیال دارای کاربرد بیشتری است. در حالت کلی مقدار صدای تولیدی نوع سانتریفوژ نسبت به آکسیال کمتر بوده و راندمان بیشتری نیز دارد.

هواکش پشت بامی سانتریفوژ در تمامی صنایع کاربرد دارد اما نوع آکسیال بیشتر در مسکونی و اداری های کوچک و همچنین در کارخانجات صنعتی کاربرد بیشتری دارد.

لیست های مرتبط

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

ثبت نظر